ASEAN ưu tiên phát triển hệ sinh thái xe điện

Một liên minh gồm các hiệp hội xe điện từ các quốc gia thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (Asean) đã bày tỏ sự ủng hộ đối với kế hoạch phát triển hệ sinh thái xe điện của khối gồm 10 thành viên trong khu vực.

Trong một tuyên bố hôm thứ Hai, Liên đoàn các Hiệp hội Xe điện Asean (Afeva) đã tuyên bố ủng hộ hoàn toàn “Tuyên bố về Phát triển Hệ sinh thái Xe điện Khu vực”.

ASEAN ưu tiên phát triển hệ sinh thái xe điện
ASEAN ưu tiên phát triển hệ sinh thái xe điện

Afeva cho biết họ đã nhận ra vai trò quan trọng của xe điện trong việc thúc đẩy các giải pháp giao thông sạch và hiệu quả.

“Bằng việc tán thành tuyên bố của các nhà lãnh đạo Asean, Afeva nhằm mục đích tăng cường hợp tác giữa các quốc gia Asean trong việc phát triển một hệ sinh thái xe điện toàn diện nhằm thúc đẩy đổi mới, đầu tư và tăng trưởng bền vững”, liên đoàn cho biết trong một tuyên bố.

Tuyên bố ASEAN là một biện pháp chính sách được thông qua vào tháng 5 năm ngoái nhằm chính thức hóa cam kết của các quốc gia thành viên nhằm phát triển hệ sinh thái xe điện khu vực. Nó cũng khuyến khích hài hòa các tiêu chuẩn khu vực cho hệ sinh thái xe điện, cũng như đào tạo và cấp chứng chỉ dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế.

Liên đoàn cho biết: “Là một bên tham gia tích cực trong việc thúc đẩy di chuyển bằng điện trên khắp ASEAN, Afeva cam kết hỗ trợ việc thực hiện tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN”.

“Thông qua chia sẻ kiến ​​thức, xây dựng năng lực và nỗ lực vận động chính sách, Afeva đặt mục tiêu đóng góp vào sự phát triển của một hệ sinh thái xe điện thịnh vượng nhằm giải quyết các thách thức về môi trường của khu vực và nâng cao khả năng cạnh tranh toàn cầu của nó”, họ nói thêm.

Theo Inquirer

Trả lời