Vinfast VF9

Vinfast VF9
Phân khúc SUV E
Dung lượng pin 92 kWh
Số chỗ ngồi, kích thước

6-7,

5.119 x 2.004 x 1.696 (mm)

Quãng đường 423 - 438 km
Giá 1.970 - 2.178 tỷ đồng
 
Xe điện Vinfast VF9
Bấm xem tiếp để tìm hiểu tiếp , trượt xuống để đọc tin tức mới liên quan

Xe điện Vinfast VF9