Hengchi 5 – Xe điện mới của Trung Quốc với đơn đặt hàng ồ ạt

Xe điện Hengchi 5 là chiếc xe thuần điện mới của Tập đoàn xe năng lượng mới Evergrande tại Trung Quốc, sau 2 tuần mở nhận đặt cọc đã nhận được số lượng đơn đặt hàng trên mong đợt với 37.000 xe.

Trả lời