Kia công bố doanh số xe điện Kia EV6 tháng 10/2022- Giảm 3 tháng liên tiếp

Kia đã công bố doanh số bán xe toàn cầu của hãng trong tháng 10 là 238.660 chiếc, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh số tích lũy từ đầu năm đến nay là 2,41 triệu chiếc (tăng 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái).

Rất đáng tiếc cho Kia là doanh số xe điện của họ không có tiến bộ vì số lượng xe điện Kia EV6 giảm so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng thứ ba liên tiếp.

Tháng trước, doanh số bán sỉ xe điện Kia EV6 (liên quan chặt chẽ đến số lượng xe đã sản xuất) là 6.518 chiếc, bao gồm 2.175 chiếc tại Hàn Quốc và 4.343 chiếc xuất khẩu. Con số này là ít hơn 6,8% so với một năm trước.

Doanh số bán hàng trung bình hàng tháng vào khoảng 6.800 chiếc/tháng trong năm nay (và 6.500 kể từ tháng 8), vì vậy tháng 10 không thực sự mang lại đột phá nào.

Không rõ có khả năng nào cho Kia trong việc tăng sản lượng cao hơn hay đó là mức tối đa mà nhà máy có thể sản xuất.

Cho đến nay, số lượng bán buôn xe Kia EV6 đã vượt quá 68.000 chiếc, vì vậy có thể duy trì dự báo rằng ít nhất 80.000 chiếc có thể đạt được trong năm 2022.

Tổng cộng, công ty đã sản xuất hơn xe điện 97.000 EV6. Hầu hết trong số đó (hơn 65.000) đã được xuất khẩu.

Doanh số bán xe điện Kia EV6

Doanh số bán lẻ Kia EV6

Trong báo cáo dữ liệu bán hàng hàng tháng của mình, Kia cũng liệt kê doanh số bán lẻ của Kia EV6l à 3.904 chiếc bên ngoài Hàn Quốc, bao gồm 1.186 chiếc ở Mỹ .

Doanh số bán lẻ của Niro EV và Soul EV bên ngoài Hàn Quốc lần lượt là 2.456 và 361 (chúng tôi không có số liệu cho thị trường quê nhà của Kia).

Doanh số Kia BEV tháng qua:

  • EV6: 3.904 doanh số bán lẻ bên ngoài Hàn Quốc
    (6.518 bán buôn – 2.175 ở Hàn Quốc và 4.343 xuất khẩu)
  • Niro EV: 2.456 doanh số bán lẻ bên ngoài Hàn Quốc
  • Soul EV: 361 doanh số bán lẻ bên ngoài Hàn Quốc
  • Tổng cộng: ít nhất 8.896 chiếc xe điện (giảm 22% so với cùng kỳ năm ngoái).

Kia không báo cáo số xe cắm sạc PHEV.

Trả lời