Tiêu thụ xe điện tại Trung Quốc vượt 15 triệu chiếc

Trung Quốc hiện đã vượt quá 15 triệu xe điện lưu thông trên đường, đạt được một trong những mục tiêu của kế hoạch 5 năm lần thứ 14 trước thời hạn.

Thông tin đến từ thành viên và giáo sư của Học viện Kỹ thuật Trung Quốc, Sun Fengchun khi nói chuyện tại một sự kiện Yutong.

Tiêu thụ xe điện tại Trung Quốc vượt 15 triệu chiếc
Tiêu thụ xe điện tại Trung Quốc vượt 15 triệu chiếc

Vào năm 2022, đã có 6,887 triệu EV (EV, xe hybrid cắm điện và xe điện chạy bằng pin nhiên liệu) được bán ở Trung Quốc – tăng 93,4% so với năm trước.

So sánh với con số toàn cầu vào năm 2022 – 10,82 triệu hoặc nhiều hơn khoảng 62% so với năm 2021.

Trung Quốc đang đi trước phần còn lại của thế giới khi nói đến việc áp dụng xe điện. Đến cuối năm 2022, Trung Quốc có 13,1 triệu EV trên đường – chiếm 4,1% trong tổng số 319 triệu xe ô tô của nước này.

Kỳ vọng cho năm 2023 là tổng doanh số bán ô tô 23,5 triệu ở Trung Quốc, 8,5 triệu trong số đó được dự đoán là EV.

Hỗ trợ chính sách là một lý do chính cho sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp EV của Trung Quốc trong vài năm qua.

Trước năm nay, những chính sách đó bao gồm trợ cấp mua hàng, không được gia hạn sau khi hết hạn vào cuối năm ngoái và miễn thuế mua hàng, được gia hạn cho đến cuối năm nay.

Trung Quốc sẽ mở rộng và tối ưu hóa chính sách miễn thuế mua EV và xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng sạc chất lượng cao, như đã đề cập trong cuộc họp điều hành của Hội đồng Nhà nước vào ngày 2/6.

Trả lời