Top 10 xe điện đi dài nhất. Phải chăng ô tô điện sắp thay thế được xe xăng dầu?

Trả lời