Toyota sắp sản xuất hàng loạt pin thể rắn?

Công ty TNHH Idemitsu Kosan và Tập đoàn ô tô Toyota đang phát triển giải pháp điện phân rắn để sản xuất hàng loạt pin thể rắn, một bước tiến đầy hứa hẹn -thế hệ pin cho pin EV.

Cả hai công ty sẽ hợp tác cùng nhau để phát triển công nghệ sản xuất hàng loạt, nâng cao năng suất và xây dựng chuỗi cung ứng. Bằng cách hợp tác với hai công ty dẫn đầu thế giới trong việc phát triển vật liệu pin toàn thể rắn, họ sẽ đảm bảo thương mại hóa pin toàn thể rắn vào năm 2027-2028 và họ cũng đang hướng tới sản xuất hàng loạt trên quy mô lớn.

Toyota sắp sản xuất hàng loạt pin thể rắn?
Toyota sắp sản xuất hàng loạt pin thể rắn?

Hướng tới tính trung hòa carbon, Idemitsu đi trước một bước trong việc triển khai năng lượng và vật liệu trong xã hội, còn Toyota đang nỗ lực phát triển EV, đây là một lựa chọn quan trọng, dựa trên khái niệm đa con đường. Từ năm 2001, Idemitsu và Toyota đã nghiên cứu và phát triển công nghệ nguyên tố cho pin thể rắn, một trong những lựa chọn cho pin thế hệ tiếp theo hỗ trợ sự phát triển của EV và Toyota kể từ năm 2006.

Sự hợp tác này nhắm đến các chất điện phân rắn gốc sunfua, được cho là có thể dễ dàng tạo ra công suất và sản lượng cao cho EV. Chất điện phân rắn sunfua này mềm và dễ dàng bám dính vào các vật liệu khác, giúp dễ dàng sản xuất pin hàng loạt.

Idemitsu đã trau dồi công nghệ sản xuất Lithium sulfide, một vật liệu trung gian cho chất điện phân rắn, sử dụng các sản phẩm phụ thu được trong quá trình lọc dầu và đang nghiên cứu phát triển công nghệ sản xuất hàng loạt với mục đích thiết lập một hệ thống cung cấp ổn định.

Bằng cách kết hợp công nghệ phát triển vật liệu của cả hai công ty, công nghệ sản xuất vật liệu của Idemitsu và công nghệ lắp ráp và xử lý pin của Toyota được phát triển thông qua việc phát triển xe điện, chúng tôi đặt mục tiêu sản xuất hàng loạt chất điện phân rắn và pin toàn thể rắn có thể được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới. Hai công ty vượt qua các ngành công nghiệp sẽ hợp tác cùng nhau để đóng góp vào việc trung hòa lượng carbon của thế giới và thúc đẩy tương lai bằng công nghệ Nhật Bản.

Theo Toyota

Trả lời