Liên hệ

Trang thông tin điện tử ứng dụng chuyên ngành Tin tức xe điện cung cấp dịch vụ ứng dụng trong lĩnh vực xe điện và năng lượng tái tạo và không cung cấp thông tin tổng hợp theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP.

Thông tin liên hệ:

Tin tức xe điện:

Twitter: https://twitter.com/tintucxedien

Facebook: https://facebook.com/tinxedien

Email: lienhe@tintucxedien.com

Số điện thoại: 0903.496.458

Giờ làm việc: 08:00am-05:00pm hàng ngày từ Thứ 2 đến Thứ 6