Robot sạc xe điện tự động của Hyundai

Giới thiệu một phương pháp sạc mới của Hyundai mà không cần hỗ trợ của con người.

Auto Charging Robot (ACR) là một giải pháp khắc phục sự bất tiện do các đầu nối nặng nề của xe điện gây ra. Robot tự động nhận dạng cổng sạc của xe điện, cắm sạc và ngắt khi sạc xong.

Trả lời