Tesla Model 3 RWD có giá dưới 30.000 USD?

Tháng 6 năm 2023 bắt đầu ở Hoa Kỳ với cơ hội thú vị để mua một chiếc Tesla Model 3 RWD với giá dưới 30.000 USD.

Chiếc xe có giá khởi điểm là 40.240 USD (cộng với 1.640 USD chi phí bắt buộc) nhưng xe đủ điều kiện nhận khoản tín dụng thuế liên bang 7.500 USD, dẫn đến giá bán chỉ còn 34.380 USD.

Tesla Model 3 RWD với giá dưới 30.000 USD?
Tesla Model 3 RWD có giá dưới 30.000 USD?

Đó là điểm khởi đầu ở cấp liên bang. Khi khấu trừ khoản tín dụng thuế 5.000 USD ở bang Colorado, xe điện Tesla Model 3 RWD cơ bản sẽ có giá 29.380 USD một cách hiệu quả.

Chúng tôi biết rằng các ưu đãi địa phương ở các tiểu bang khác không hào phóng bằng và không phải ai cũng đủ điều kiện nhận tín dụng thuế (khung thu nhập), nhưng đối với một số khách hàng, đây chắc chắn là một cơ hội.

Giá xe điện Tesla (ngày 3 tháng 6 năm 2023)

Model Giá cơ bản Phí đích Thuế liên bang Giá bán
2023 Tesla Model 3 RWD 18-inch $40.240 +$1.640 $7.500 $34.380
2023 Tesla Model 3 RWD 19-inch $41.740 +$1.640 $7.500 $35.880
2023 Tesla Model 3 Long Range AWD 18-inch $47.240 +$1.640 $7.500 $41.380
2023 Tesla Model 3 Long Range AWD 19-inch $48.740 +$1.640 $7.500 $42.880
2023 Tesla Model 3 Perf. LR AWD 20-inch $53.240 +$1.640 $7.500 $47.380
2023 Tesla Model Y AWD (4680) 19-inch $47.490 +$1.640 $7.500 $41.630
2023 Tesla Model Y AWD (4680) 20-inch $49.490 +$1.640 $7.500 $43.630
2023 Tesla Model Y Long Range AWD 19-inch $50.490 +$1.640 $7.500 $44.630
2023 Tesla Model Y Long Range AWD 20-inch $52.490 +$1.640 $7.500 $46.630
2023 Tesla Model Y Perf. LR AWD 21-inch $54.490 +$1.640 $7.500 $48.630

* Tesla bổ sung Phí đích (DST) là 1.390 đô la và Phí đặt hàng là 250 đô la cho tất cả các mẫu xe của mình (tổng cộng là 1.640 đô la).

Hàng tồn kho

Một điều rất thú vị là Tesla Model 3 RWD có giá dưới 30.000 đô la (gồm các ưu đãi EV của liên bang và địa phương) cũng ở nhiều tiểu bang khác.

Đó là bởi vì Tesla có một số hàng tồn kho hiện có của Model 3 đã được giảm giá và những chiếc xe đó đủ điều kiện nhận khoản tín dụng thuế liên bang trị giá 7.500 đô la. Theo Sawyer Merritt, người theo sát giá của Tesla, ở một số bang, chi phí thực tế thấp hơn đáng kể so với 30.000 USD (không bao gồm phí đích/phí đặt hàng):

• VT: $26.320
• MA: $26.830
• PA: $27.330
• RI: $27.820
• DE: $27.820
• NY: $28.320
• CA: $28.330
• CO: $28.330
• CT: $29.030
• ME: $29.320

Đây là một ví dụ (không bao gồm phí đích) cho Massachusetts:

• Giảm giá hàng tồn kho Tesla: 2.410 USD
• Ưu đãi Fed EV: 7.500 USD
• MA EV sáng tạo: 3.500 USD
Tổng cộng: Giảm giá tới 13.410 USD

Tình trạng này có thể không duy trì lâu. Theo Troy Teslike, Tesla có một số mẫu Model 3 tồn kho ở Mỹ để bán (gần 1.000 chiếc). Khi số lượng giảm, giảm giá sẽ biến mất.

Hy vọng rằng trong tương lai, chúng ta sẽ thấy nhiều mẫu xe điện có giá dưới 35.000 USD hoặc thậm chí 30.000 USD mà không tính đến bất kỳ ưu đãi nào để thúc đẩy việc áp dụng xe điện.

Trả lời