Tesla Powerwall 3 có công suất 11,5 kW

Theo Electrek

Tesla Powerwall 3 sắp ra mắt và theo tài liệu của Tesla công bố rằng nó sẽ được cung cấp công suất đầu ra lên tới 11,5 kW.

Tháng trước, Electrek đã báo cáo rằng Tesla đang chuẩn bị ra mắt Powerwall 3 khi chúng tôi phát hiện ra sản phẩm mới đã được chứng nhận bởi một số công ty điện lực ở Hoa Kỳ.

Tesla Powerwall 3 có công suất 11,5 kW
Tesla Powerwall 3 có công suất 11,5 kW

Vào thời điểm đó, chúng tôi không biết nhiều về bộ pin gia đình mới ngoài thông tin từ các nhận xét nội bộ trước đây của nhóm Tesla Energy về việc làm việc để “lắp đặt dễ dàng hơn, thẩm mỹ hơn và hiệu suất cao hơn”.

Bây giờ chúng tôi nhận được thông tin mới về Tesla Powerwall 3.

Thiết bị lưu trữ năng lượng dân dụng mới đang bắt đầu xuất hiện trong tài liệu của Tesla về các dự án năng lượng mặt trời và Powerwall mới.

Một lãnh đạo của Electrek trong quá trình thiết kế dự án năng lượng mặt trời Tesla đã gửi cho chúng tôi tài liệu và phần “Hệ thống kiểm soát nguy cơ PV”, trong đó đề cập đến Powerwall 3:

Mặc dù nó không có đầy đủ thông tin, nhưng chúng ta có thể nhận ra một tính năng mới của Powerwall 3: sản lượng điện của nó.

Tesla Powerwall+ đạt công suất tối đa 9,6 kW, nhưng hiện tại Tesla đang niêm yết công suất đầu ra là 11,5 kW, chắc chắn là dành cho Powerwall 3 mới. Đó là mức tăng gần 20% về sản lượng điện.

Tuy nhiên, tài liệu dường như cũng đề cập đến “Công suất liên tục tối đa trên lưới” của Powerwall+, là 7,6 kW, thay vì “Công suất liên tục không nối lưới tối đa”, là tổng sản lượng của nó.

Nếu đúng như vậy, tổng sản lượng điện sẽ tăng gần 50%.

Trả lời