Honda, KTM, Piaggio và Yamaha Tạo ra Hiệp hội pin có thể thay thế

Thỏa thuận liên danh về pin có thể thay thế được ký giữa KTM F&E, HONDA MOTOR, PIAGGIO GROUP VÀ YAMAHA MOTOR dành cho xe mô tô và xe điện hạng nhẹ

Hiệp hội pin có thể thay thế

Thỏa thuận thành lập “Hiệp hội pin có thể thay thế” sẽ tiêu chuẩn hóa các công nghệ pin.

Gần 6 tháng trước, chúng ta đã biết cả 4 công ty lớn trong lĩnh vực xe hai bánh là Honda, KTM, Piaggio và Yamaha đều thông báo rằng họ đã ký một lá thư dự định thành lập một liên minh pin có thể thay thế. Chỉ vài ngày trước, các công ty đã hoàn tất thỏa thuận, chính thức thành lập liên minh pin có thể hoán đổi.

Trong các tuyên bố, mỗi công ty đều nêu rõ cam kết của họ trong việc sử dụng rộng rãi các loại xe máy điện. Trong danh sách là xe mô tô, xe tay ga, xe ba bánh. Honda, KTM, Piaggio và Yamaha sẽ hợp lực và đặt mục tiêu có nhiều thương hiệu và nhà sản xuất trên toàn cầu cũng áp dụng các tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật chung của họ.

Mục tiêu của Liên minh là tìm ra giải pháp cho quãng đường, thời gian sạc, trạm sạc, đây là một số vấn đề chính đối với người lái xe khi nghĩ đến việc sử dụng xe điện. Họ có kế hoạch đạt được điều đó theo bốn mục tiêu chính:

  1. Phát triển: Các thông số kỹ thuật chung của hệ thống pin có thể đổi
  2. Xác nhận: Mức sử dụng phổ biến của hệ thống pin
  3. Thương mại: Các thông số kỹ thuật chung của Liên minh trở thành tiêu chuẩn trong các cơ quan thiết lập tiêu chuẩn Châu Âu và Quốc tế
  4. Tương lai:  Đưa việc sử dụng thông số kỹ thuật chung lên cấp độ toàn cầu
Xe máy điện Piaggio One
Xe máy điện Piaggio One

Sự hợp tác này sẽ cho phép bốn gã khổng lồ hình thành một tiêu chuẩn pin duy nhất. Bao gồm  công nghệ và dung lượng, và sử dụng sự hợp tác cho một hệ thống pin có thể hoán đổi.

Nguồn: Honda , KTM , Piaggio , Yamaha

Trả lời